8 Μαΐου 2011

Κρόκος (Crocus cartwrightianus)

6 Μαΐου 2011

Βαρβάρα - Shelduck (Tadorna tadorna)

 St James's Park, London

1 Μαΐου 2011

Χρώματα 11