21 Σεπτεμβρίου 2010

Χώμα 2

16 Σεπτεμβρίου 2010

Ροδοπελεκάνος - Great White Pelican (Pelecanus onocrotalus)

St James's Park, London

12 Σεπτεμβρίου 2010

Χωρίς τίτλο

7 Σεπτεμβρίου 2010

Swan Goose (Anser cygnoides)

Πάρκο Τρίτση
13/02/2010

1 Σεπτεμβρίου 2010

Red Admiral (Vanessa atalanta)

Στο δρόμο προς Ακρόπολη.