22 Νοεμβρίου 2009

Κορμοράνος - Cormorant (Phalacrocorax carbo)

Περιοχή: Βρετανία

6 Νοεμβρίου 2009

Σκίουρος (Sciurus carolinensis)

Περιοχή: Βρετανία

4 Νοεμβρίου 2009

Κοκκινολαίμης - Robin (Erithacus rubecula)

Περιοχή: Βρετανία