19 Φεβρουαρίου 2011

Anchusella cretica

17 Φεβρουαρίου 2011

Καρδερίνα - Goldfinch (Carduelis carduelis)

Ωρωπός
10/02/2011

13 Φεβρουαρίου 2011

11 Φεβρουαρίου 2011

Νανοβουτηχτάρι - Little Grebe (Tachybaptus ruficollis)

Πάρκο Τρίτση
08/02/2011

3 Φεβρουαρίου 2011

Αγριόκυκνος - Whooper Swan (Cygnus cygnus)

 
Βρετανία