24 Νοεμβρίου 2010

Φάσσα - Woodpigeon (Columba palumbus)

21 Νοεμβρίου 2010

Crocus olivieri

14 Νοεμβρίου 2010

Χρώματα 9

11 Νοεμβρίου 2010

Λευκοσουσουράδα - White Wagtail (Motacilla alba)

Πάρκο Τρίτση, 13/02/2010